(0216) 266 76 80

©2018 by KAA Ofis İstasyounu.

 
 

KAA OFIS İSTASYOUNU

Şirket kurmak artık çok kolay

2 iş gününde şirket kuruluşu 

KAA Ofis sizlere bunu için full şirket kurulum paketini sunar!

ADIM ADIM ŞIRKET KURULUŞU 

(2018 DE SON ÇIKAN YENİ DÜZENLEMELER GÖRE)  

Limited şirket kuruluşu için gerekli belgeler;

-Dilekçe

-Kuruluş Bildirim Formu

-Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge

-Mersis üzerinden hazırlanmış Noter tasdikli ana sözleşme (3 nüsha) (İmza kontrolü için bir nüshası ıslak imzalı olmalıdır.)

-Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)

-Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı

-Ortak olmayan müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belge. (Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde noter onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.)

-Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde yetkili organ kararı ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti

-Müdürün ortaklar dışından atanan yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

-Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden /EFT /havale suretiyle yatırıldığını gösteren tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu

-Pay bedellerinin kanunda veya ana sözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / unvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)

-Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)

-Vesikalık Foto

Sanal Ofis 

Kaa Ofis İstasyonu kalıcı bir ofise ihtiyaç duymadan sanal bir ofis mantığı ile çalışarak  her yerden çalışmanıza imkan verir ve size bir ofis adresi tanımlar.Sanal ofis şirketiniz kurulumunu gerçekleştirmek için resmi adresi de size sağlar.

İstanbul'da Şube açmak artık kolay
Var olan bir şirketiniz İstanbul'da bir şubesi açmak için sunduğumuz sanal ofis hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Sanal Santral

Şirketinizin sabit telefon hattını artık Cep telefonunuzdan işletebilirsiniz.

 

Ev / İş numaranız cep telefonunuza taşıyın, aylık sabit ücret ödemekten kurtulun!